Výrobny elektrické energie

Zobrazit >>

Elektro VN, NN a MaR

Zobrazit >>

Voda, plyn, topení

Zobrazit >>

Ocelové konstrukce

Zobrazit >>

Výrobny elektrické energie

 

 

SLUNEČNÍ PANELY A FOTOVOLTAIKA

Proč zvolit Eltosstav? 

 • Záruka připojení do sítě

 • Projekt na klíč

 • Vyřídíme veškeré dokumenty

 • Máme profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi

 • Spolupracujeme s renomovanými světovými dodavateli kvalitních a prověřených technologií

 
 • Zpracujeme celý projekt přímo na míru, ke každému klientovi máme individuální přístup

 • Máme zkuešenosti - fotovoltaika je jedním z našich oborů již řadu let

 • Bezproblémový servis

 • Dlouhodobé záruky

 

 

"Našim klientům instalujeme na jejich domovy pouze takové technologie, které bych si dal i sám k sobě domů" ...

Jiří Štolpa

jednatel firmy

Eltosstav s.r.o.

Za dobu působení na trhu jsme realizovali řadu projektů a s výstavbou fotovoltaických elektráren máme bohaté zkušenosti. Celkově se jednalo o 50 úspěšně zrealizovaných fotovoltaik o výkonech od 5 kWp do 3,5 MWp.

 

BIOPLYNOVÉ STANICE

Bioplynová stanice je v podstatě zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na bioplyn.

biostanice schema jpeg

Zpracovávat se v ní dají nejen tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce bioplynových stanic je nejen elektrická energie dodávaná do sítě. Jako "vedlejší" produkt vzniká i teplo využitelné například pro vytápění rodinných domků, ohřev vody, sušárny zemědělských produktů apod.

Bioplynové stanice jsou stále častěji využívány pro svou ekonomickou a ekologickou podstatu právě tam, kde vzniká velké množství biomasy.

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální bioodpady. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů.

 

icon ref Zobrazit všechny reference >>

Elektro VN, NN a MaR

 

 

Naše firma disponuje velkou zkušeností s průmyslovými objekty. Nemalé znalosti máme také s technologicky náročnými instalacemi po celé ČR i v zahraničí. Stále se setkáváme s termínově náročnějšími zákazníky, a proto se snažíme naší práci dělat zodpovědně, kvalitně a co v nejkratším čase a službu držíme 24h denně. Nabízíme kompletní dodávku elektroinstalace dodavatelským způsobem i s projektovou dokumentací a revizí. Návrh a cenovou nabídku vytváříme po domluvě zdarma se zákazníkem.

Elektroinstalaci navrhuje naše firma dle platných norem ČSN.

Na prvním místě je pro nás dlouhodobá spokojenost našich zákazníků.

 • Rozvodny a trafostanice NN a VN

 • Elektromontáže v průmyslových objektech

 • Elektromontáže v zemědělských objektech

 • Veřejné osvětlení

 • Hromosvody a uzemnění

 • Výroba nových rozváděčů, opravy stávajících včetně přepojení kabeláže a zámečnických prací

 

Střídavý proud má velkou výhodu. V transformátorech lze totiž zvýšit jeho napětí, a tím předejít ztrátám způsobeným odporem vodiče při rozvádění elektřiny na velké vzdálenosti. Elektřina vyrobená v generátoru má napětí 10 -15 kV podle velikosti generátoru. Vede se do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí. U většiny velkých elektráren je to 420 kV. Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do přenosové soustavy VVN (velmi vysoké napětí). Z VVN se elektrická energie transformuje na nižší napětí v transformačních stanicích, které tvoří spojovací článek mezi přenosovou a distribuční soustavou.

Hlavní distribuční sítě mají převážně napětí 110 kV, další úroveň tvoří sítě 22 kV. Ke konečnému spotřebiteli je VN 22 kV transformováno na nízké napětí ( NN ) 3 × 400 / 230 V 50Hz ~ .

Kromě elektrické energie přenáší rozvodná síť současně signály dálkového ovládání, pro ovládání rozvoden, bezobslužných elektráren a zapínání a vypínání nejrůznějších spotřebičů, např. dvoutarifová sazba řízená signálem HDO.

 

icon ref Zobrazit všechny reference >>

Voda, plyn, topení

 

 

Nabízíme služby instalace rozvodů včetně kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení, přípravu stavby, dodávku materiálu, montážních prácí, revize a předání stavby. Domovní a průmyslové rozvody vody, odpadů a kanalizace, topení. plynu a kompletní sestavy solárních systémů

 

Nabízíme zákazníkům široké služby v oblasti instalačních rozvodů  jak montážních prací, tak i  dodávek na klíč:

 • kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení

 • příprava stavby

 • dodávka materiálu, montážní práce, revize

 • předání stavby

 

Domovní a průmyslové rozvody

 • vody, odpadů a kanalizace

 • topení

 • plynu

 • kompletní sestavy solárních systémů

icon ref Zobrazit všechny reference >>

Ocelové konstrukce

 

 

Výrobíme ocelové díly pro různé technologie v průmyslu a zemědělství, zábradlí, ocelové prvky pro stavebnictví i průmysl.

 

Po dohodě je možné vyrobit těžké ocelové konstrukce.

Provádíme také instalace dílů v terénu včetně dopravy na místo.

 

icon ref Zobrazit všechny reference >>