Novák energy - FVE Želetice 2010

BPS Pacov - stavba bioplynové stanice 2010

Diamatis s.r.o - kompletní stavba FVE Božice 3,7 MW 2010