Elektro VN a NN

Naše firma disponuje velkou zkušeností s průmyslovými objekty. Nemalé znalosti máme také s technologicky náročnými instalacemi po celé ČR i v zahraničí. Stále se setkáváme s termínově náročnějšími zákazníky, a proto se snažíme naší práci dělat zodpovědně, kvalitně a co v nejkratším čase a službu držíme 24h denně. Nabízíme kompletní dodávku elektroinstalace dodavatelským způsobem i s projektovou dokumentací a revizí. Návrh a cenovou nabídku vytváříme po domluvě zdarma se zákazníkem.

Elektroinstalaci navrhuje naše firma dle platných norem ČSN.
Na prvním místě je pro nás dlouhodobá spokojenost našich zákazníků.

  • Rozvodny a trafostanice NN a VN

  • Elektromontáže v průmyslových objektech

  • Elektromontáže v zemědělských objektech

  • Veřejné osvětlení

  • Hromosvody a uzemnění

  • Výroba nových rozváděčů, opravy stávajících včetně přepojení kabeláže a zámečnických prací

 

VN rozvody a VN trafa

 


Střídavý proud má velkou výhodu. V transformátorech lze totiž zvýšit jeho napětí, a tím předejít ztrátám způsobeným odporem vodiče při rozvádění elektřiny na velké vzdálenosti. Elektřina vyrobená v generátoru má napětí 10 -15 kV podle velikosti generátoru. Vede se do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí. U většiny velkých elektráren je to 420 kV. Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do přenosové soustavy VVN (velmi vysoké napětí). Z VVN se elektrická energie transformuje na nižší napětí v transformačních stanicích, které tvoří spojovací článek mezi přenosovou a distribuční soustavou.

Hlavní distribuční sítě mají převážně napětí 110 kV, další úroveň tvoří sítě 22 kV. Ke konečnému spotřebiteli je VN 22 kV transformováno na nízké napětí ( NN ) 3 × 400 / 230 V 50Hz ~ .
 

Kromě elektrické energie přenáší rozvodná síť současně signály dálkového ovládání, pro ovládání rozvoden, bezobslužných elektráren a zapínání a vypínání nejrůznějších spotřebičů, např. dvoutarifová sazba řízená signálem HDO.