Kotlíková dotace

Máte doma starý kotel a topíte tuhými palivy? Chcete ušetřit? Chcete se vyhnout problémům s nevyhovujícím kotlem?

Pomůžeme vám získat dotaci a to až do maximální výše 150 000 Kč na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový. Připravíme pro vás všechny dokumenty, které budete potřebovat pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci a poradíme vám samozřejmě i při volbě vhodného kotle. Obraťte se na odborníky se zkušenostmi, obraťte se na nás.

 

Co vám nabízíme:

 • připravíme všechny nutné dokumenty pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci
 • zajistíme podání žádosti na příslušném úřadě
 • zajistíme projekt
 • pomůžeme při výběru vhodného kotle
 • pomůžeme s dokumenty nutnými pro úspěšné dokončení získání kotlíkové dotace

Víme jako první

Chcete mít nejnovější aktuality o připravovaných dotacích či o vypsaných termínech pro podání žádostio dotace ve vašem kraji? Přihlašte se k odběru našich novinek. Sledujte nás zde.

Vyměňte svůj starý kotel za nový

Až 350 000 domácností v současné době provozuje neekologické kotle na tuhá paliva, které výrazně znečišťují životní prostředí. Od roku 2022 zákon tyto kotle úplně zakáže používat. Připravte se na to s námi s předstihem a výhodně už dnes.

 • Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy.
 • Od roku 2017 bude mít každý vlastník kotle na tuhá paliva povinnost zajistit jeho revizi a každé dva roky ji opakovat.
 • Od roku 2017 bude mít každý uživatel kotle na tuhá paliva povinnost povolit vstup do kotelny státním úředníkům za účelem kontroly, zda nedochází ke spalování zakázaného odpadu.
 • Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy.
 • Od roku 2022 bude zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy.

Pro koho je Kotlíková dotace určena?

pouze pro rodinné domy, kde se používají k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.

Výše dotace

Díky poskytovaným dotacím se bude vaše finanční spoluúčast na pořízení a instalaci kotle pohybovat od 20 do 30% v závislosti na vybrané technologii vytápění. – Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo nebo kotel výhradně na biomasu, dosáhne vaše spoluúčast maximálně 20% celkové částky. – V případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo plynového kondenzačního kotle bude vaše spoluúčast maximálně 25%. – A žadatel o podporu na kotel spalující pouze uhlí se musí připravit na maximální výši spoluúčasti 30%. Žadatelé žijící v oblastech, které se nejvíce potýkají se znečištěným ovzduším a jejichž seznam naleznete brzy zde, mohou navíc počítat s 5% snížením maximální možné spoluúčasti. Příklad: Žadatel o dotaci se rozhodne pro nákup kotle na dřevo. Celková částka za kotel a montáž se vyšplhá na 100 000 Kč. Z té celých 80% pokryje kotlíková dotace a žadatel doplatí pouze zbývajících 20 000 Kč.

Na co lze Kotlíkovou dotaci využít?

 • na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž
 • na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího
 • na náklady na zkoušky nebo testy
 • na náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti tzv. mikro energetických opatření týkajících se budov, které nedisponují alespoň energetickou třídou C
 • na realizaci tzv. mikro energetických opatření. Zmíněná mikro opatření pro snížení energetické náročnosti budov musí být učiněna, pokud daná budova nesplňuje alespoň energetickou třídu C. Patří mezi ně zateplení střechy, půdy, sklepu nebo podlah. Dále oprava fasády, dílčí výměna oken nebo případná výměna vstupních či balkonových dveří. Na tato opatření může žadatel z celkové částky dotace 150 000 Kč využít 20 000 Kč.

Na jaké typy kotlů se kotlíková dotace vztahuje?

Vyměnit svůj starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním můžete za kotel uvedený v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR s jednou ze 4 níže zmíněných technologií. Každý z nich ovšem musí splňovat nejpřísnější technické a emisní limity uvedené v evropské směrnici nazvané EKODESIGN. – kotel na tuhá paliva – plynový kondenzační kotel – tepelné čerpadlo – solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody – solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

Kontaktujte nás