logo Nová zelená úsporám

Fotovoltaická elektrárna s dotací Nová zelená úsporám

Zamysleme se nad realitou ...

Spotřeba energií, zejména elektrické, celosvětově vzrůstá ...

Zásoby fosilních zdrojů se snižují ...

 

Proč si  pořídit fotovoltaickou elektrárnu

Dotace

Od 1. 1. 2016 je možné žádat o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu, přičemž výše podpory může dosáhnout

až 100 000 Kč na dům. Poprvé je časově neomezená, o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se řídí heslem „kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci“. Více zde.

Nezávislost

Vhodně zvolenou velikostí elektrárny v kombinaci s řízením spotřeby a akumulace posílíte energetickou soběstačnost vaší domácnosti. Vyhnete se událostem jako je např. blackout, tj. plánované i nečekané výpadky sítě, odstávky z důvodů poruch.

Úspora  nákladů

Snížíte měsíční výdaje za energie. Fotovoltaika garantuje nízké provozní náklady, palivo je zdarma.

Cenová stabilita

Stabilizujete náklady na elektřinu nejméně na příštích 20-30 let. Předpokládáme, že ceny energií budou v budoucnu stoupat.

Bezúdržbová činnost

Solární panely nemusíte čistit. Sama  o sobě je to bezúdržbová technologie. Fotovoltaická elektrárna nespotřebovává žádné suroviny, pro svůj provoz využívá pouze sluneční energii. Automatický provoz nevyžaduje žádnou obsluhu.

Klid

Fotovoltaika neprodukuje žádný hluk.

Ekologie

Využijete alternativní zdroje energie bez znečišťování životního prostředí. Stanete se součástí společenství lidí, kterým záleží na budoucnosti. Fotovoltaická elektrárna neprodukuje CO2 ani skleníkové plyny, není zdrojem žádného záření a nemá žádné negativní dopady na životní prostředí

Zhodnocení nemovitosti

Fotovoltaická elektrárna zvyšuje hodnotu budovy.

Konkurenční výhoda

Kromě úspor energie při vlastní spotřebě a stabilizování ceny energie je například pro živnostníky pracující z domova při událostech typu blackout vlastní zdroj energie konkurenční výhoda, která se nedá vyčíslit.  Vy vyděláváte, produkujete, tvoříte, konkurence ne.

Prestiž

Mít vlastní fotovoltaiku dnes prostě letí.

Proč zvolit Eltosstav

Záruka připojení do sítě

Projekt na klíč

Vyřídíme veškeré dokumenty

Máme profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi

Spolupracujeme s renomovanými světovými dodavateli kvalitních a prověřených technologií

Zpracujeme celý projekt přímo na míru, ke každému klientovi máme individuální přístup

Máme zkuešenosti - fotovoltaika je jedním z našich oborů již řadu let

Bezproblémový servis

Dlouhodobé záruky

 

                                                           Jiří Štolpa, jednatel firmy Eltosstav

                                                          

                                                                   "Našim klientům instalujeme na jejich domovy pouze takové

                                                                    technologie, které bych si dal i sám k sobě domů" ...

                                                                                                  Jiří Štolpa

                                                                                                                           jednatel firmy

                                                                                                                          Eltosstav s.r.o.

Reference

Za dobu působení na trhu jsme realizovali řadu projektů a s výstavbou fotovoltaických elektráren máme bohaté zkušenosti. Celkově se jednalo o 45 úspěšně zrealizovaných fotovoltaik o výkonech od 5 kWp do 3,5 MWp.

Fotovoltaická elektrárna Škola Prosiměřice 30 kWp, pohledFVE Škola Prosiměřice 30 kWp

Fotovoltaická elektrárna Hotel Happy Star 18,5 kWp a 30 kWp, pohledFVE Hotel Happy Star 18,5 kWp a 30 kWp

Fotovoltaická elektrárna Jednota Moravský Krumlov 29,76 kWpFotovoltaická elektrárna Jednota Moravský Krumlov 29,76 kWpFVE Jednota Moravský Krumlov 29,76 kWp

 

Další realizované zakázky v menu reference: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,

Fáze realizace

Technická analýza, cenová nabídka

Inženýrská činnost

Realizace, revize

Připojení do distribuční sítě

Předání

Co nabízíme

Technologie:

 • Fotovoltaické panely
 • Kabeláž
 • Upevnění do konstrukce
 • Akumulační nádrž pro akumulaci energie ohřevem vody
 • Baterie
 • Měniče (střídače)
 • Podpůrné a jistící prvky (přepěťové a podpěťové ochrany atd.)

 

Volitelné příslušenství:

 • Řízení spotřeby
 • Monitoring funkčnosti a výkonnosti FVE

 

Inženýrská činnost:

 • Projektová dokumentace v souladu s požadavky platné legislativy
 • Energetický posudek
 • Vyřízení dotace
 • Vyřízení souhlasu stavebního úřadu
 • Licence
 • Registrace v systému OTE
 • Připojení k distribuční soustavě

 

Další služby:

 • Poradenství
 • Montáž včetně dopravy
 • Zaškolení obsluhy a doporučení optimálního režimu provozování systému
 • Zapojení a zprovoznění systému
 • Revize

Dotazy

 • Kdo může žádat o prostředky z programu Nová zelená úsporám?
  Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.
 • Kdy je možné žádat o dotaci Nová zelená úsporám?
  Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření?
 • Od kdy je možné žádat o dotaci na elektrárny s připojením do distribuční sítě?
  Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů?
  O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 9 měsíců před datem zaevidování žádosti (Oblast podpory C).
 • Kolik mohu podat žádostí?
  Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.
 • Jak dlouho trvá vyřízení dotace?
  Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů. Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.
 • Jaká je návratnost investice?
  Návratnost vynaložených nákladů je 7 až 12 let v závislosti na velikosti instalovaného výkonu, výši dotace, vlastní spotřebě. U konkurence se často návratnost prodlužuje ještě více z důvodu použití méně kvalitních materiálů s nízkou životností
 • Jak velkou dotaci mohu získat?
  Podporována je instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout až 100 000 Kč na dům / odběrné místo
 • Na jak velkou elektrárnu dostanu dotaci?
  Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10kWp.
  Minimální instalovaný výkon není stanoven přímo, ale objemem využité energie. Té lze v praxi dosáhnout systémem o minimálním výkonu 3 kWp.
 • Lze připojit elektrárnu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy?
  Zatím ne. Avšak je v přípravě vyhláška, která toto umožní.
 • Jaká životnost má fotovoltaická elektrárna?
  Výkon elektrárny je garantován 25 let, životnost systému se očekává až 30let.
 • Kolik prostoru zaberou panely?
  1 kW zabere cca 7 m2 (šikmé) střechy. Běžný RD může mít na střeše 3–7 kW. U plochých střech se panely instalují v řadách a je třeba zajistit, aby jedna řada nestínila druhou. Prostorová náročnost tak může být trochu větší.
 • Jaký je termín dodání?
  Celý proces trvá cca 2-3 měsíce.
 • Jaká je optimální orientace solárních panelů?
  V celoročním úhrnu vyrobí nejvíce, pokud jsou orientovány přesně k jihu. Orientace na jihozápad nebo na jihovýchod znamená cca 5% ztrátu výroby (poměrně snesitelné). Za optimální orientaci panelů je možné považovat cokoliv od jihovýchodu po jihozápad. Směr přesně k západu či východu znamená ztrátu cca 20%.
 • Jaký je optimální sklon panelů?
  V naší zeměpisné šířce cca 35°

Kontaktujte nás

Diskuzní fórum ČeskéFórum