Požární ochrana

Systém elektronické požární signalizace slouží k ochraně osob a majetku před požárem. Tento systém je většinou navržen tak, aby varoval před vznikem požáru, signalizoval nárůst teploty nebo vznik dýmu či jiných zdraví nebezpečných plynů. Systém většinou podporuje okamžitý přenos informace o vzniku požáru na mobilní telefon odpovědných osob za pomocí SMS zprávy. Požární ochrana je nedílnou součástí každé stavby a v žádném případě nesmí být ze strany dodavatele podceněna. Zapezpečíme Vaší budovu podle platných norem a predpisů. Odborná montáž elektronického i mechanického systému je samozřejmostí. Na závěr zajistíme i revizi.

Pracovali jsme na:

  • Hotel Praha - hotel Gold - EPS
  • Kutná hora - Philip Morris - EPS
  • Hatě - shoping centrum -EPS
  • Znojmo - Impress -EPS