Zabezpečení budov

 

Elektronický zabezpečovací systém - EZS

 

Elektrické zabezpečovací systémy slouží k vyhlášení poplachu při narušení objektu. Vyhlášení poplachu je závislé na druhu a provedení daného systému. Oznámení o narušení střeženého objektu se většinou provádí pomocí sirény na místě střežení, nebo takzvaný „tichý poplach“ pomocí SMS zpráv přímo na mobil majitele popřípadě na telefonní linku bezpečnostní ostrahy, aby bylo možné provést přiměřené opatření.

 

V dnešní době, kdy média neustále informují o zvyšující se kriminalitě, si stále více uvědomujeme nutnost chránit sebe a svůj majetek. EZS představuje snadnou možnost jak zajistit různé objekty před neoprávněným vniknutím, vloupáním a poškozením majetku.

 

Díky konkurenčnímu trhu se tyto systémy staly dostupnějšími i pro většinu fyzických osob.

Firma ELTOSstav svým zákazníkům nabízí převážně sestavy Paradox nebo sestavy Jablotron.
 

Co takový zabezpečovací systém obsahuje?

 

Ústředna - je to mozek každého zabezpečovacího systému. Sem míří veškeré signály ze snímačů, komunikátorů a ovládacích zařízení, které se zde vyhodnocují, a v souladu s programem umístěným v ústředně se rozhoduje o vyhlášení určitého druhu poplachu, zrušení střežení nebo zapnutí střežení.

Detektory (snímače) – jedná se o zařízení, která skutečně hlídají daný prostor dle svých technických možnosti. Především se jedná o zařízení, která reagují na pohyb ve střeženém prostoru nebo kontakt, který hlídá otevření dveří či oken. Některé detektory pohybu jsou vybaveny snímači, které rozpoznají pohyb domácích zvířat a tím je eliminován výskyt falešných poplachů.

 

Ovládací klávesnice – při autorizovaném vstupu do objektu je potřeba zrušit střežení celého systému nebo aspoň  jeho některou část. Toto je možné provést pomocí zadání příslušného kódu do systému pomocí klávesnice, která je neustále připojena k ústředně.

 

Signalizace poplachu – většinou se jedná o sirénu, která spustí akustický poplach. Tento způsob však může být doplněn dálkovým vyrozuměním určených osob a v neposlední řadě napojením na pult centrální ochrany bezpečnostní služby nebo policie.

 

Příslušenství – různé další komponenty, které představují rozšíření daného systému o jiné signalizace poplachu, různé detektory, vzdálené komunikační prvky, bezdrátové kódové prvky...

 

K vniknutí do objektu ve většině případů dojde překonáním vstupních dveří a oken. Ochrana vstupu je proto zásadní. EZS se stane pro zloděje nepřekonatelnou překážkou. Při otevření dveří nebo oken magnetický detektor upozorní ústřednu, že došlo k narušení střeženého prostoru a ta vyčkává na přístupové heslo. Pokud nedojde k zadání požadovaného hesla během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu narušení objektu.

K odjištění objektu může dojít buď pomocí klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka radiového kódového ovladače. Oba tyto systémy jsou naprosto bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který zcela znemožňuje jeho zkopírování.

K úplnému zajištění objektu, je nutno zajistit před vniknutím všechny možné vstupy, tj. všechny dveře a okna. Pro detekci rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla. Kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům.